HBcentrum PortaalKlacht
- We doen ons best om onze opleidingen en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
- We laten u binnen 2 weken weten dat we uw klacht ontvangen hebben en in behandeling nemen.
- We behandelen uw klacht strikt vertrouwelijk.
- We zullen uw klacht binnen 4 weken afhandelen. Als we onverhoopt meer tijd nodig hebben, bijvoorbeeld om onderzoek te doen, laten we u dat weten. We geven u dan ook een indicatie van de termijn waarop u uitsluitsel kunt verwachten.
- We zullen uw klacht en de manier waarop we die hebben afgehandeld, registreren en bewaren voor de duur van 2 jaar.
- Bent u ontevreden over de manier waarop we uw klacht hebben behandeld? Dan kunt u dit aankaarten bij De Geschillencommissie. Zie voor meer informatie: www.degeschillencommissie.nl
- De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling wanneer u niet langer dan 12 maanden geleden aantoonbaar bij ons een klacht hebt ingediend.
- Het oordeel van de Geschillencommissie is bindend voor ons.
- U krijgt van ons een bevestigingsemail met een klachtnummer, gebruik deze vervolgens in al uw communicatie
- Uw klacht wordt behandeld door Marieke Laan-Buijsman en/of Arno Laan, directie van het Centrum voor Hoogbegaafdheid.

Geef ons uw klacht door

Klachtnummer (indien reeds aanwezig)


Voor- en achternaam (verplicht)

Graag anoniem

Eventueel bedrijfsnaam (niet verplicht)


Straat en huisnummer (verplicht)


Postcode en woonplaats (verplicht)


Telefoonnummer (verplicht)


Mailadres (verplicht)


omschrijving van de klacht: Ik ga akkoord dat jullie mijn gegevens opslaan.  Evaluaties voor onze cursussen en opleidingen kunt u doorgeven via: http://evaluatieformulier.hbcentrum.nl